icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Coronavirus

Het coronavirus leidt tot veel vragen, ook voor de partijen waarmee Jongen Projectontwikkeling (JPO) werkt. Met dit bericht informeren wij u over de mogelijke gevolgen van het coronavirus voor de werkzaamheden van JPO.

Thuis aan het werk

JPO houdt de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten. Hierbij nemen wij de veiligheid en gezondheid van u, onze medewerkers, leveranciers en partners zeer serieus. Omdat het om een ernstig en besmettelijk virus gaat, doen wij ons uiterste best om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Zo werken onze medewerkers zoveel als mogelijk is vanuit thuis en voeren we overleg bij voorkeur digitaal. Hierdoor blijven wij ons elke dag inzetten voor de uitvoering van onze projecten.

 

Wij stellen daarom alles in het werk om de impact van het coronavirus voor lopende en toekomstige projecten tot een minimum te beperken. Op dit moment is niet te voorzien hoe het virus zich de komende tijd zal ontwikkelen en welke invloed het virus zal hebben. Daarnaast kunnen meer ingrijpende maatregelen van de overheid volgen.

Onzekere omstandigheden

Gezien de onzekere omstandigheden kunnen wij niet op voorhand uitsluiten dat in de toekomst hierdoor in sommige gevallen mogelijk (plannings)problemen kunnen ontstaan. Mocht in de komende tijd blijken dat dit bij onze projecten aan de orde is, zullen wij de betreffende partijen hierover zo spoedig mogelijk informeren. In overleg zullen wij dan de verdere maatregelen bespreken om de gevolgen hiervan zoveel als redelijkerwijs mogelijk te beperken.

 

Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben over een project van JPO, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Hiervoor mag u zich richten tot ondergetekenden, vanwege beperkte bezetting op ons kantoor, bij voorkeur per email: info@jongenprojectontwikkeling.nl.

 

We zijn ons ervan bewust dat het Coronavirus een grote impact heeft op ieders zakelijke, maar bovenal ook persoonlijke situatie. Laten we goed voor elkaar blijven zorgen. Let op uzelf en uw naasten.

 

Met vriendelijke groet,

Namens Jongen Projectontwikkeling,

 

 

Nadja van Es en Gard Stals

Directie