icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Presentatie ambitiedocument Veilingterrein Venlo

In de zomer van 2021 nam JPO het voortouw om samen met de gemeente Venlo en de gebiedspartners een plan te maken voor de herontwikkeling van het voormalige Veilingterrein in Venlo-Zuid. Dit terrein van 7 hectare groot ligt op een strategische plek tot de stad, midden tussen hoogwaardige voorzieningen op het gebied van zorg (VieCuri Medisch Centrum) en onderwijs (o.a. Fontys Hogeschool en Gilde Opleidingen). Op vrijdag 11 maart is het ‘Ambitiedocument Veilingterrein – Vliegwiel voor een nieuwe gebiedsidentiteit voor het Middengebied’ aan de buitenwereld gepresenteerd.

Uniek proces

Het voormalige Veilingterrein zal in de komende jaren een volledige transformatie ondergaan. Het terrein ligt binnen het Middengebied, dat verschillende prominente voorzieningen heeft, op een zeer strategische plek én kan als aanjager van de transformatie fungeren. In de zoektocht naar de nieuwe gebiedsidentiteit hebben verschillende gesprekken met gemeente Venlo en gebiedspartners VieCuri Medisch Centrum, Fontys Hogeschool en Gilde Opleidingen plaatsgevonden. Samen hebben zij de gemeenschappelijke ambities voor het gebied in beeld gebracht.

De gemeente verwelkomt het initiatief van JPO en hecht grote waarde aan het ontwikkelen van een heldere en onderscheidende visie voor het voormalige Veilingterrein als vliegwiel voor een nieuwe gebiedsidentiteit van het Middengebied Venlo.

Erwin Boom, wethouder gemeente Venlo: “Het is een buitengewoon goed initiatief van JPO om aan de voorkant zowel de gemeente als de omliggende partijen te betrekken bij de denkrichting. Dit stelt de gemeente in staat om al in een vroegtijdig stadium een meedenkende rol te pakken. Samen met de betrokken partijen ligt er een mooi potentieel om kansen te verzilveren binnen de maatschappelijke opgaven op het gebied van gezondheid, onderwijs en economie. Wij zijn daar als gemeente bijzonder blij mee!”

Ambitiedocument

In het document worden op basis van de reeds aanwezige voorzieningen en door toevoeging van nieuwe functies de ambities voor het Middengebied en het Veilingterrein beschreven voor de overkoepelende gebiedsidentiteit. Kernthema voor de identiteit is ‘positieve gezondheid’ die programmatisch wordt vertaald naar ambities voor wonen, zorg, onderwijs, beweging, werken en gezonde horeca. Ruimtelijk wordt het gebied toekomstbestendig ingericht als een aangename, gezonde en groene woon-, werk- en leefomgeving die goed is voor mens, klimaat en biodiversiteit. Deze programmatische en ruimtelijke ambities zijn als een kompas die richting geven aan de nieuwe ontwikkelingen in het gebied.

Gard Stals, directeur JPO: “De visie ziet toe op een groene en inspirerende omgeving, waar je graag wil werken, wonen en studeren en die uitnodigt om te bewegen en ontspannen. Een uitnodigende plek die de hei met de Maas en het stadscentrum verbindt en die mensen van ver uit de regio aantrekt om er voor korte of langere tijd te verblijven. Een hernieuwd stuk stad waar, aanvullend aan de bestaande ecosystemen, een community van bedrijven, instellingen en overheid zichtbaar samen werken aan een gezondere toekomst. Een innovatief stuk Limburg waar mensen dagdagelijks met passie werken aan de verbetering van gezondheidszorg en onderwijs en waar ’de gezondste regio’ een gezicht krijgt.”

Door volop in te zetten op de combinatie van ‘innovatief denken’ en ‘praktijkgericht doen’ worden het Veilingterrein en het Middengebied niet alleen toekomstbestendig ingericht maar draagt het ook bij aan het waarmaken van de ambitie ’Gezondste Regio’. Met deze transformatie naar een nieuw gemengd stadsdeel en kennisdistrict wordt er een ambitie gecreëerd die excelleert in positieve gezondheid waarbij gezond leven in een groene en inspirerende omgeving centraal staat.

Vervolg

Op initiatief van JPO en de Gemeente is een kwartiermaker gestart om te komen tot nieuwe samenwerkingen tussen de gebiedspartners en ook andere en nieuwe partijen, om een innovatieprogramma binnen de integrale gebiedsvisie te ontwikkelen. Omdat gezond leven een belangrijk maatschappelijk thema is, zeker wanneer men kijkt naar de sociaal demografische ontwikkeling van Venlo, hebben zich al veel partijen gemeld. Partijen die op het gebied van wonen, zorg en onderwijs willen samenwerken om innovatie op gang te brengen.

Na vandaag start voor JPO het proces om gezamenlijk met deze partijen de volgende stappen te zetten om de ambities te verwezenlijken. JPO roept partijen met ideeën op om zich aan te sluiten. Partijen die hier graag over willen meedenken en interesse hebben om onderdeel uit te maken van dit ecosysteem kunnen zich melden bij JPO door een e-mail sturen aan info@jpo.nl.

In de lijn van het ambitiedocument zullen het stedenbouwkundig plan, de gebiedsbranding en het innovatieprogramma nu verder worden uitgewerkt en in het najaar van 2022 gereed zijn als basis voor de wijziging van de ruimtelijke plannen.