icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Veilingterrein Venlo creëert ruimte voor een positieve toekomst

Stel dat we helemaal opnieuw mogen beginnen, hoe zouden we dan willen leven? Hoe willen we wonen, werken en leren? Het is de vraag die centraal staat bij de herontwikkeling van het Veilingterrein in Venlo, waar lang niets gebeurde. Ontwikkelaar JPO zag de potentie van het gebied en gaat daar nu samen met partners invulling aan geven. Veilingterrein Venlo wordt de thuisbasis voor een positieve levensstijl.

Stel je voor dat onze ouderen niet worstelen met eenzaamheid maar juist midden in de samenleving staan? Dat studenten alvast kunnen bijdragen aan de samenleving terwijl ze nog leren? Dat we samen met het bedrijfsleven de zorg betaalbaar maken? Of dat we niet alleen bij de sportclub kunnen sporten maar ook in je directe omgeving waar je ook samen met je buren gezond voedsel kunt verbouwen. Wat houdt ons tegen?

Hoe lang en gelukkig we leven wordt voor 80% bepaald door onze leefstijl, de leefomgeving en de keuzes die we dagelijks maken. Op Veilingterrein Venlo beginnen we bij dag 1. Laten we vanaf het prille begin de juiste keuzes maken.

Positive living in drie thema’s

Kijkend naar de uitdagingen in onze maatschappij, groeit de urgentie voor gezonde verstedelijking. Veilingterrein Venlo wordt een groenstedelijk leefgebied dat de poorten opent voor alles en iedereen die een positieve bijdrage kan leveren aan onze wereld. Binnen de centrale gedachte positive living zijn drie thema’s gedefinieerd. Wonen & leven: een stadsdeel dat zichzelf van energie voorziet, urban farming, duurzame voorzieningen voor alle bewoners, van studenten tot senioren. Werken & ondernemen: een gezond en vernieuwend ecosysteem om te ondernemen. Waar winst voor mens en milieu gerealiseerd wordt. Leren & innoveren: onderwijs als onderdeel van de maatschappij. Studenten en scholen krijgen hier de kans om intensief samen te werken met innovatieve bedrijven, (zorg)instellingen en bewoners.

Partners in het Middengebied

De gezamenlijke ambities van Regio Noord Limburg, de gemeente Venlo en JPO versterken elkaar op Veilingterrein Venlo, dat straks als vliegwiel fungeert in het Middengebied. Regionaal is het Middengebied al van grote betekenis op het gebied van zorg, sport en onderwijs. Onder andere gebiedspartners VieCuri Medisch Centrum, Fontys Hogeschool en Gilde Opleidingen hebben zich al verbonden aan het innovatieprogramma dat samen met de gemeente verder doorontwikkeld wordt.

Ontwerp bestemmingsplan

Op 19 december j.l. heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het ontwerp bestemmingsplan. Met dit besluit is een grote stap gezet voor herontwikkeling van Veilingterrein. Het bestemmingsplan ligt ter inzage van 28 december 2023 tot en met 7 februari 2024.

Wat draag jij bij?

Iedereen die een positieve bijdrage kan leveren binnen een van de thema’s is welkom. JPO nodigt je uit om contact op te nemen via info@veilingterreinvenlo.nl.