icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Nieuwe aanpak woningbouwplan Roermond Melickerveld.

De woningbouwlocatie Melickerveld in het zuiden van Roermond krijgt een aangepast natuurlijk ontwerp, opgebouwd vanuit de aanwezige gebiedskwaliteiten. Buro Lubbers landschapsarchitectuur & stedenbouw uit Vught heeft een groen raamwerk ontworpen waarin natuur en woningbouw verenigd worden en de stad en het buitengebied verbonden worden, een nieuw uitgangspunt. Zo wordt er nog meer ruimte gecreëerd voor flora en fauna, terwijl er genoeg plek blijft voor de woningbouwafspraken tussen Leigraaf Midden-Limburg BV en Gemeente Roermond. Leigraaf Midden-Limburg BV is een samenwerkingsverband tussen woningcorporaties Wonen Limburg, Wonen Zuid en ontwikkelaar JPO.

Natuurinclusief, geïnspireerd door het bestaande landschap

De ontwerpers hebben hun inspiratie opgedaan in de directe omgeving: bos, houtwallen, holle landweggetjes en het reliëf vormen de ingrediënten voor een groen raamwerk. Er worden hagen, bosschages en flinke groenstroken aangeplant ter versterking van de biodiversiteit. Lokale boomsoorten en bloeiende (fruit)bomen dienen als leefgebied voor vlinders, insecten en dieren. In de nieuwe groene structuur komen bestaande landschapselementen nog beter tot hun recht.

Een groene vallei met verlaagde delen voor wateropvang zorgen voor minder wateroverlast en verkoeling in de zomer.

 

Het raamwerk is een voorbeeld van duurzame en natuurinclusieve stedenbouw waarin woningbouw en natuurontwikkeling hand in hand gaan.

Stapsgewijze ontwikkeling

Gemeente Roermond en Leigraaf verwachten in 2023 met de realisatie te kunnen starten. Eerst vindt besluitvorming over het raamwerk en het bestemmingsplan plaats door de gemeenteraad. De gasloze wijk wordt organisch en stapsgewijs in maximaal 10 jaar tijd ontwikkeld en gerealiseerd. In iedere fase is ruimte voor diverse woningtypes: grondgebonden én gestapeld, van levensloopbestendige woning tot vrijstaand huis , zowel huur als koop.

Het groene raamwerk ligt straks vast maar de invulling van de woonvelden niet, zodat er ingespeeld kan worden op de wensen en behoeften van huurders en kopers. De eerste schets toont het groene raamwerk met een voorlopige invulling met woningen.

Groen en duurzaam

Wethouder Angely Waajen: ‘Het plan is opnieuw uitgedacht. Het geeft Roermond de woningen die  we nodig hebben, terwijl het ook ruimte schept voor flora en fauna. Het natuurlijke ontwerp komt tegemoet aan kritiek op eerdere plannen. De huidige situatie handhaven is geen optie: Melickerveld is de laatste grote woningbouwlocatie voor met name grondgebonden woningen in Roermond. Bovendien is de locatie al  sinds 1994 aangemerkt als potentieel woongebied. Het wordt straks een van de meest groene en duurzame delen van de stad.’

Ruimte voor geluk

Directielid Nadja van Es van Leigraaf Midden-Limburg BV: ‘We hebben gekozen voor een andere aanpak, de woonwijk Melickerveld in Roermond wordt een inclusieve leefomgeving. Stad en natuur worden hier bij elkaar gebracht. Wonen aan de rand van de stad in een gezonde én groene leefomgeving, die uitnodigt tot ontmoeting, ontdekking en beweging. Maar waar je ook tot rust komt, waar verbinding ontstaat tussen mens en dier, tussen jong en oud, stedelijk wonen en buiten leven. Melickerveld voorziet  in een grote behoefte: mensen die wel bij, maar niet midden in de stad willen wonen. Mensen die zich bewust zijn van hun omgeving, vitaliteit en gezondheid belangrijk vinden en verbonden willen zijn met de buurt waar zij wonen.Voor Roermond nieuwe woonmilieus, zoals boswonen, valleiwonen en terraswonen worden ingepast in het bestaande landschap. Hier vinden bewoners én omwonenden ruimte voor geluk.’

Participatie

De komende maanden wordt het nieuwe plan voorgelegd aan omwonenden, belangengroepen en belangstellenden. Vanwege coronamaatregelen gebeurt dit volledig online met webinars en een enquête via de website www.mijnmelickerveld.nl. Voor het eerste webinar op donderdag 4 maart is het aantal aanmeldingen inmiddels hoog, aanmelden kan nog steeds. In april worden de resultaten van de webinars en de enquête gepresenteerd aan de deelnemers.